The Three Penny Opera

Folkoperan

Season 19/20

Sept 11- Nov 30

Drdacula

 Swedish Royal Opera

Season 18/19

 April 5 - June 14 

La Bohéme

 Swedish Royal Opera 

Season 18/19

 Dec 17 - March 5 

Förklädd Gud/

God in Disguise

Avslutad/Ended

 Folkoperan - National tour 

Season 18/19

 Nov 10 - Nov 23 

Den långa långa resan/

The Long Long Journey

Avslutad/Ended

 National tour 

Season 18/19

 Sept - Oct